Disclaimer

Disclaimer 

Deze website wordt beheerd door Coöperatieve Vereniging XAnthu U.A. (hierna te noemen: ‘XAnthu’). Op het gebruik van de website www.XAnthu.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van informatie 

XAnthu streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat XAnthu niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal XAnthu de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. XAnthu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen XAnthu en de gebruiker van de website ontstaan.  

Hyperlinks en verwijzingen 

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site XAnthu staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks. XAnthu aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Eigendomsrechten 

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van XAnthu of worden getoond met toestemming van eigenaren. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XAnthu. Graag uw verzoeken richten aan sales@xanthu.nl.  

Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, dient u een bronvermelding op te nemen en een actieve link naar de betreffende website. 

Wijzigingen  

XAnthu behoudt het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze disclaimer met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. 

 

Indien u een vraag of opmerking heeft over deze disclaimer of de website neem dan contact op met: 

Coöperatieve Vereniging XAnthu U.A  

M +31 (0)6 183 468 00 

sales@xanthu.nl  

 

© Copyright 2022 XAnthu
Webdesign: Westdesign.nl