Privacybeleid

Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via XAnthu.nl, verder te noemen Website. 
 
Coöperatieve Vereniging XAnthu U.A. (hierna te noemen: ‘XAnthu’) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. 
 
Contactgegevens: 
Coöperatieve Vereniging XAnthu U.A 
E-mail adres:  sales@xanthu.nl 
 

XAnthu respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier. 
 
Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil XAnthu u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door XAnthu via onze Website. Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens. 
 
Welke gegevens verzamelen wij? 
XAnthu verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. Wij verzamelen uitsluitend de volgende persoonsgegevens: 
Naam 

  • Organisatie 

  • E-mailadres 

  • Telefoonnummer 

 
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: 

  • Naam 

  • Organisatie 

  • E-mailadres 

  • Telefoonnummer 

  

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag van een passende reactie te voorzien. 
 
Cookies 
XAnthu.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. 
 
Google analytics 
Via Google Analytics worden op XAnthu.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.  

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. 
 
Wat als u niet van cookies houdt? 
U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 
 
Waarvoor worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens gebruikt? 
De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie beschikbaar te stellen. 
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd. 
 
Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 
XAnthu hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. 
 
Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden? 
XAnthu zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. XAnthu zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van verwerkers of derden-dienstverleners. 
 
Derden-dienstverleners 
XAnthu kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten. 
 
Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen? 
U kunt een verzoek tot inzage in de door XAnthu via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar sales@xanthu.nl 
 
Dit beleid is opgesteld in oktober 2018 en voor het laatst gewijzigd in oktober 2019. Wanneer XAnthu wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. 
 
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2019. 

 

© Copyright 2022 XAnthu
Webdesign: Westdesign.nl